Es fa tot el muntatge de concerts i actes amb equipament propi de so i llums.

 

Segons la embergadura tècnica, es fa el diseny de tot el material que fa falta i es porta

 

mes o menys personal.

 

Disposem de tot l'equipament actual que faci falta.